ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

វិមាន​ឯករាជ្យ​របស់​ប្រទេស​នី​មួយ​ៗ​សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​បាន​រចនា ​ដោយ​ស្ថាបត្យករ​ល្បី​ឈ្មោះ​មាន​ស្នា​ដៃ។

 

Sabay សូម​បង្ហាញ​សម្រស់​វិមាន​ឯករាជ្យ​ក្នុង​ប្រទេស​ចំនួន​៩ ថា​តើ​ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា សូម​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

វិមាន​ឯករាជ្យ​ឥណ្ឌូ​ណេ​ស៊ី

 

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 

 

វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ហ្វី​លី​ពីន

 

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 

 

វិមាន​ឯករាជ្យ​​​ ប្រ៊ុយ​ណេ

 

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 

 

 

វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ វៀត​ណាម

 

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 

 

វិមាន​ឯករាជ្យ​ មី​យ៉ាន់​ម៉ា

 

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 

 

វិមាន​ឯករាជ្យ ​កម្ពុជា

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 

 

វិមាន​ឯករាជ្យ ​ឡាវ

 

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 
វិមាន​ឯករាជ្យ​ ម៉ា​ឡេ​ស៊ី

 

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 
វិមាន​ឯករាជ្យ ​ថៃ

 

ទស្សនា​រចនាបថ​វិមាន​ឯក​រាជ្យ​ទាំង​ ៩ ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា

 

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា
រូប​ភាព៖ Facebook Narin sorana