មាន សូ​នី​តា ជាប់​ជាតា​រា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ​

dnt-news : ​កញ្ញា មាន សូ​នី​តា តារា​សម្តែង​ស្រី​ដែល​ក្រសោប​បាន​ស្បត​ពាណិជ្ជកម្ម​ធំៗ ជាច្រើន​នោះ កំពុងតែ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជាតា​រា​ដែលមាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ​។
​កញ្ញា មាន សូ​នី​តា បាន​ប្រាប់​ទៅកាន់​សារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក​មួយ​ទាំង​សំណើច​ថា នាង​ពិត​ជាមាន​សម្រស់​ស្រស់​ផូរផង់​ពី​ធម្មជាតិ និង​មិនបាន​វះ