ហេតុអ្វី​បាន​ក្នុងពេល​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ តែង​របាំ ( ត្រុដិ ) ?

(​ភ្នំពេញ​) ៖ ពាក្យ​ថា​" ត្រុដិ " ( ឬ ត្រុត ) ជា​ភាសាសំស្ក្រឹត ប្រែជា​ខេមរភាសា​ថា " ដំណើរ​កាត់ ឬ ការផ្តាច់ គឺ​សំដៅ​ដល់ពេល​ដែល​ដាច់ ឬ​ការ​ចប់​ទៅ​នៃ​ឆ្នាំ​ចាស់​ឈាន​ចូលដល់​ឆ្នាំ​ថ្មី​។ ក្រោយមក​ខ្មែរ​បាន​បង្កើត​របាំ​មួយ​វង់ សម្រាប់​សម្តែង​ប្រារព្ធ​ដំណើរ​ផ្តាច់​ឆ្នាំ​ចាស់ ផ្លាស់​ចូលឆ្នាំថ្មី គឺ​" របាំ​ត