ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចេញសេចក្តីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធ ការលើកឡើងរបស់ តារាកំប្លែងនាយគ្រឿន

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីមានសារព័ត៌មាន ក្នុងស្រុកមួយ បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយ មានចំណងជើងថា "នាយគ្រឿន៖ ក្រសួងវប្បធម៌គួរចុះផ្ទាល់ ជាជាងការរិះគន់" មន្ត្រីនាយកដ្ឋាន សិល្បៈភាពយន្ត និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន បច្ចេកទេសវប្បធម៌ នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីបំភ្លឺ ជុំវិញអត្ថបទខាងលើ និងដាក់បម្រាម ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម ទាំងអស់ ត្រូវបញ្ជូនសាច់រឿង មកក្រសួងយ៉ាងយូ ១៥ថ្ងៃ ដើម្បីផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត។

បើតាមលិខិតបំភ្លឺរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ បានប្រតិកម្មទៅនិង ការលើកឡើងរបស់ តារាកំប្លែងនាយគ្រឿន នេះ ធ្វើឡើងមិនសម និងផ្ទុយទៅនឹង អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យសិល្បៈ ភាពយន្ត ត្រង់មាត្រា១៣  និងសារាចរណ៍ របស់ក្រសួងវប្បធម៌៕

ចង់ដឹងថា នៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺ មានអត្ថន័យយ៉ាងណា សូមទៅទស្សនាជាមួយ Looking TODAYទាំងអស់គ្នា៖

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចេញសេចក្តីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធ ការលើកឡើងរបស់ តារាកំប្លែងនាយគ្រឿន

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចេញសេចក្តីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធ ការលើកឡើងរបស់ តារាកំប្លែងនាយគ្រឿន