លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​

6 Videos


​តារា​សំដែង​ជើងចាស់​ដ៏​ល្បី​ដែល​នៅតែ​ស្ថិតក្នុង​ដួងចិត្ត​ទស្សនិកជន​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ កាលពី ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦ មេសា ២០១៦ បានធ្វើការ​បង្ហោះ​នូវ​រូបភាព​សកម្មភាព​នៃ​ការថត​សំដែង​រឿង​ពេញ ១ យប់ របស់លោក​នៅលើ​បណ្តាញ​ទាក់ទង​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញថា​ទោះ​មមាញឹក​យ៉ាងណាក្តី​តែ​លោក​នៅតែ​ញញឹម​ក្នុងនាម​ជា​អ្នកសិល្បៈ ។​

​នៅក្នុង​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ​ក្រៅពី​បាន​សរសេរ​សារ​ដែល​មានន័យថា​« អរុណ សួ​ស្គី​ប្រី​យ​មិត្ត​ទាំងអស់គ្នា​! នេះ​ជា​លទ្ធផល​ការថត​របស់​ពួកយើង​កាលពី​យប់​មិុញ​រហូត​ម៉ោ​ង ៣ ភ្លឺ ជា មួយ​អា​ល្អិត​ពិ​ទូរ​ដែលជា​តួ​សំខាន់​ក្នុង​សាច់រឿង នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏ !​ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ​នូវ ការអត់ធ្មត់ របស់គាត់​ទោះ​ងងុយ​យ៉ាងណា​..! G morning all dear friends ! My work hard last 9 with all CTN Team..! Wish u all great day …! »​។

លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​

អម​ជាមួយ​នោះគេ​ក៏បាន​ឃើញ​លោក​បង្ហោះ​នូវ​រូបភាព​ជាច្រើន​ប៉ុស្តិ ផងដែរ ។​ ​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​របស់លោក​ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ​ថត​សំដែង​រឿង នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​ ៕​ដេវីត​

លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​លោក ទេព រិន្ទ​ដា​រ៉ូ បង្ហាញ​សកម្មភាព​ថត​សំដែង​រឿង​នំ​ប័ុង​សុ​បិ​ន្ត​ស្នេ​ហ៏​