មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា…

ធម្មជាតិ​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​ណាស់​ មិន​ថា​មនុស្ស សត្វ​ ឫ រុក្ខជាតិ​នោះ​ទេ សុទ្ធ​សឹង​តែ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស និង ​ជំនាញ់​ពិសេស​រៀង​ៗ ខ្លួន ក្នុង​ការ​បំលាស់ទី ​ ស្វែង​រក​ជំរក​​ ស្វែងរក​ចំណីអាហារ​ និង ការពារ​ខ្លួន​ពី​សត្រូវ​ជាដើម។

ជាក់ស្ដែង​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ​ខាងក្រោម​វា​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដ៏​អស្ចារ្យ​ ក្នុង​ការ​លាក់​ខ្លួន​គេច​ពី​ សត្រូវ ជាមួយ​បរិស្ថាន​ដែល​វា​រស់​នៅ​ សត្វ​ប្រភេទ​នេះ​ជា​ប្រភេទ​សត្វ​មាន​ឈ្មោះ​ថា leaf tailed gecko ដែល​វា​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​អស្ចារ្យ​ត្រង់​រូបរាងកាយ​របស់​វា​ សម្រប ខ្លួន​ទៅ​នឹង​បរិស្ថាន​នៅ​ជុំវិញ​វា​បាន​ងាយ​បំផុត​ ក្នុង​ការ​ការពារ​ខ្លួន​ និង​គេច​ពី​ភ្នែក​របស់​សត្រូវ ។

មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា… មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា… មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា… មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា… មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា… មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា… មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា…

 

ដោយ ៖ រាជសីហ៍

ប្រភព ៖


  • មើល​រូប​នេះ​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​បែក​ឈើ ឬ​ ជា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម​ធម្មតា​‬ តែ​បើ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​យូរ​ទើប​អ្នក​ដឹង​ថា…已关闭评论
  • 44 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/04/06  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: