តារា​សម្តែង​ថៃ​ដាក់​ផ្លាក់​ប្រកាស​រក​ប្តី​

dnt-news : តារា​សម្តែង​ថៃ​ឈ្មោះ​Aranya ‘Pui’ Pathumthong វ័យ​45​ឆ្នាំ បាន​យក​រូប​ដាក់​ផ្សព្វផ្សាយ​ប្រកា​សរក​ប្តី ហើយ​អ្វី​កាន់តែ​ទាក់ទាញ​ទៀត​នោះ​គឺ មាន​ទាំង​លេខ​ទូរ​សព្ទ័​របស់​នាង និង​ជា​ស្រី្ត​មាន​ព្រហ្មចារី ទៀតផង​។ ផ្ទាំង​ប៉ាណូ​នោះ​ដាក់​ចំនងជើង​យ៉ាង​ធំ​គឺ “Want U ខ្ញុំ​ចង់បាន​អ្នក​” ដែល​ផ្ទាំង​នេ