កងទ័ពជើងទឹកប្រទេសស៊ុយអែតមិនអន់ទេ ខ្លាំងមែន

បរទេស៖ ថ្ងៃនេះ Lookingtoday សូមបង្ហាញកងទ័ពជើងទឹករបស់ស៊ុយអ៊ែត ដែលស្ថិតនៅតំបន់ អឺរ៉ុប។ ត្បិតតែប្រទេសនេះមិនសូវធំ តែឥទ្ឋិពលកងទ័ពខ្លាំងមិន ចាញ់ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់ អឺរ៉ុបផងដែរ៕ នេះគ្រាន់តែកំរិតកងទ័ពល្បាត មិនទាន់ដល់កំរិតកងទ័ពឈុតធំតើវាខ្លាំង??

សូមទស្សនាជាមួយ Lookingtoday ទាំងអស់គ្នា៖

កងទ័ពជើងទឹកប្រទេសស៊ុយអែតមិនអន់ទេ ខ្លាំងមែន

Posted by Lookingtoday News on Wednesday, 6 April 2016