ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុង

6 Videos


តារា​សម្តែង និង តារា​បង្ហាញ​ម៉ូដ ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា ត្រូវបាន​មហាជន​ស្គាល់​ថា​ជា​កំពូលស្រី​ស្រស់​ប្រភេទ​ទី​២ ដែល​បាន​លើក​ពាន​បវរកញ្ញា​Queen International តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៤​។​ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុង

ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុង

ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុង

​គួរបញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា អ្នកនាង ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា ធ្លាប់​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​រួចមកហើយ​កាលពី​កម្មវិធី​ទទួល​ពានរង្វាន់ Hong Kong Film Awards ឆ្នាំ ២០១៤ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ រឹតតែ​លេចធ្លោ​ខ្លាំង​មែនទែន​ជាមួយនឹង​ឈុត​រាជ​នី​។

ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុង

​ទាំង​សម្រស់ និង ឈុត​សម្លៀកបំពាក់​បានធ្វើឱ្យ​អ្នកនាង ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា ដណ្តើមបាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ពី​ភ្ញៀវកិត្តិយស​ទាំងឡាយ ហើយ​ទាំង​ទទួលបាន​ការកោតសរសើ​រថា ពិតជា​ស្រស់ស្អាត​ប្រៀបដូចជា​រាជ​នី​ពិតមែន​៕ ខេ​រី​
(​ប្រភព​៖ អឹម​ថៃ​)

ប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុងប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុងប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុងប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុងប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុងប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុងប៉យ ទ្រី​ឆៈដា បង្អួត​សម្រស់​លេចធ្លោ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ហុងកុង