មានដឹងទេថាតើ Spam ក្នុង email មានប្រភពមកពីណា ?

ប្រិយមិត្តប្រហែល ជាធ្លាប់ដឹងហើយថា ក្នុងមួយថ្ងៃៗមានចំនួន Spam ជាច្រើនបានចូលក្នុង email របស់អ្នក។ ធ្លាប់ឆ្ងល់ឬអត់ថា Spam ទាំងនោះមានប្រភពមកពីណា?

មានដឹងទេថាតើ Spam ក្នុង email មានប្រភពមកពីណា ?

 Spam មានប្រភពចេញពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនក្នុងពិភពលោក។ យោងតាមរបាយការណ៍ទិន្នន័យសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Kaspersky បានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោម ១០០% នៃ email ដែលមានចរាចរណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតនោះ គឺ៥០% ជាចំនួន Spam។ ក្នុង ៥០% នោះ ១៥% មានប្រភពចេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយ រុស្ស៊ី វៀតណាម ចិន គឺម្នាក់ ៦% និងមានប្រទេសផ្សេងៗទៀត។
 
មានដឹងទេថាតើ Spam ក្នុង email មានប្រភពមកពីណា ?
 
បន្ថែមផងដែរថា ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសដែលទទួលបានការវាយប្រហារពីចំនួន Spam ច្រើនជាងគេ ដែលដល់ទៅ ២០%នៃចំនួន Spam ដែលមានក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត៕
 
មានដឹងទេថាតើ Spam ក្នុង email មានប្រភពមកពីណា ?
 
 

ប្រភព៖ សប្បាយ