មិនមានយោបល់ទេ បើលេងបែបនេះ Run ( វីដេអូ )

បរទេស៖  វីដេអូនេះកំពុងទទួលការ ចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងក្នុងបណ្តាញ YouTube និង Facebook ដោយមានអ្នកចូល ទស្សនារាប់លាននាក់។

ដោយបុរសចម្លែក ម្នាក់ស្លៀកពាក់ស និងដៃកាន់កាបូបពេលណា ដើរឃើញមនុស្ស គឺគេបោះកាបូបទៅតែម្តង ដោយស្មានថាគ្រាប់បែក មានអីរត់ចែកជើងសព្រៀត។

សម្រាប់វីដេអូនេះ Lookingtoday អត់មានអ្វីអត្ថធិប្បាយទេ Run ៖

 

មិនមានយោបល់ទេ បើលេងបែបនេះ Run ( វីដេអូ )

Posted by Lookingtoday News on Wednesday, 6 April 2016