​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

ក្រុម​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ចាត់​មីន​កម្ពុជា​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​ខ្សោយ​ប៉ៃលិន​ដោយ​លទ្ធផល​ ៦-១ ក្នុង​ពាន​រង្វាន់​សម្តេច​ ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ​២០១៦​នៅ​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ​កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្វី​គួរ​ឲ្យ​ចម្លែក​នោះ​ទេ​ដោយ​សារ​ស៊ីម៉ាក់​ជា​​ក្រុម​លេង​នៅ​ក្រប​ខណ្ឌ​បាល់​ទាត់​កំពូល​កម្ពុជា ខណៈ​ប៉ៃលិន​ជា​កក្រុម​ខេត្ត​ធម្មតា​ប៉ុណ្ណោះ។ សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​ប្រកួត​ទាំង​អស់​គ្នា​ដែល​ស៊ីម៉ាក់​អាវ​ក្រហម និង​ប៉ៃលិន​អាវ​ខៀវ៕

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​១២​​សន្លឹក​បង្ហាញ់​ពី​ ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​ ប៉ៃលិន ល្ងាច​មិញ​​នៅ​អូឡាំពិក

 

​អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា