​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

ខ្សែ​ក្រវាត់​​ពិត​ជា​សំខាន់​ណាស់​​សម្រាប់​បុរស​ដែល​ចូលចិត្ត​​តឺនុយ​​ជាពិសេស​​អ្នក​ធ្វើ​ការ​​ឬ​ពេល​ទៅ​ពិធី​ណាមួយ ព្រោះ​ពេល​ដែល​គ្មាន​វា​ហាក់​មើល​ដូច​ជា​ឆ្គង។ ដូច្នេះ​ការ​ជ្រើសរើស​​ម៉ាក​ខ្សែ​ក្រវាត់​មក​ប្រើប្រាស់​ក៏​ជា​រឿង​សំខាន់​ដូចគ្នា ព្រោះ​ពួក​គេ​ត្រូវ​ការ​ខ្សែ​ក្រវាត់​ប្រភេទ​ល្អ​នឹង​ប្រើ​បាន​យូរ។ ដើម្បី​ជា​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ Sabay នឹង​បង្ហាញ​​ម៉ាក​ខ្សែក្រវាត់​​ដែល​បុរស​កំពុង​ពេញ​និយម​ប្រើ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​៖

 

១. ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Versace Medusa Head

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

២.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Salvatore Ferragamo

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

៣.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Alexander McQueen

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

៤.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Hermes Logo

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

៥.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Standard Gucci
​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

៦.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Bottega Veneta

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

៧.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Fendi Zucca

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

៨.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Gucci Logo

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

៩.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក Moschino Logo

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

១០.ខ្សែក្រវាត់​​ម៉ាក MCM

 

​ខ្សែ​ក្រវាត់​​​ទាំង​១០ម៉ាក ដែលបុរស​​កំពុង​ត្រូវចិត្ត

 

ចុចអាន៖នាឡិកា​១១​ម៉ាក ​បុរស​ៗកំពុង​ចាប់​អារម្មណ​ខ្លាំង

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ ebay