ក្រពើ​៖ កម្ពុជា​ចិញ្ចឹម​លក់​កូន វៀតណាម​ចិញ្ចឹម​លក់​ស្បែក​

​បើសិនជា​លោកអ្នក​មិន​ស្គាល់​ជីវសាស្ត្រ​នៃ​សត្វ​ក្រពើ និង​មិនដឹង​ពី​ទីផ្សារ​ក្រពើ សូម​លោកអ្នក​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​ខាងក្រោម​នេះ​។ នាយ យ៉ាន បាន​ទៅ​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមសត្វ​ក្រពើ​របស់​អ្នកស្រី ច​ន្ធី នៅក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​។ អ្នកស្រី ច​ន្ធី ជា​អ្នក​ចិញ្ចឹមសត្វ​ក្រពើ​២២​ឆ្នាំ​ហើយ​។ អ្នកស្រី​បាន​ប្រាប់ថា អ្នកស្រី​ចិញ្ចឹម​លក់​កូន​ក្រពើ​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ហើយ​កសិដ្ឋាន​នៅ​វៀតណាម​នោះ ចិញ្ចឹម​បន្ត​ដើម្បី​យក​ស្បែក​។ ក្រពើ​ជាស​ត្វ​ដែល​រស់នៅក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ក្តៅ​ល្មម​។ ម្ចាស់​កសិដ្ឋាន​បានដាក់​ត្រី​ជា​ចំណី​សត្វ​ក្រពើ​។​

​សូម​លោកអ្នក​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​របស់ នាយ យ៉ាន និង​អ្នកស្រី ច​ន្ធី អំពី​ការចិញ្ចឹម​ក្រពើ​ដូចតទៅ​៖

ក្រពើ​៖ កម្ពុជា​ចិញ្ចឹម​លក់​កូន វៀតណាម​ចិញ្ចឹម​លក់​ស្បែក​

ក្រពើ​៖ កម្ពុជា​ចិញ្ចឹម​លក់​កូន វៀតណាម​ចិញ្ចឹម​លក់​ស្បែក​