ទស្សនារូបភាពពិត កីឡាករបាល់បោះ Yao Ming ពេញនិយមលើបណ្តាញ Facebook

ចិន៖ យោងតាមគេហទំព័រស៊ិន ហួ ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បាននិយាយថា កីឡាករបាល់បោះចិន លោក Yao Ming ត្រូវបានគេហទំព័រស៊ិន ហួ ដ៏ល្បីរបស់ចិន ដាក់បង្ហាញសាធារណៈហើយ បន្ទាប់ពីរូបភាព កីឡាកររូបនេះ ទទួលបានការ ពេញនិយមនៅ លើបណ្តាញ សារព័ត៌មានសង្គម Facebook៕

ទស្សនារូបភាពពិត កីឡាករបាល់បោះ Yao Ming ពេញនិយមលើបណ្តាញ Facebook

ទស្សនារូបភាពពិត កីឡាករបាល់បោះ Yao Ming ពេញនិយមលើបណ្តាញ Facebook

ទស្សនារូបភាពពិត កីឡាករបាល់បោះ Yao Ming ពេញនិយមលើបណ្តាញ Facebook