ខ្នងកង់រថយន្ត ដែលថ្លៃបំផុត លើពិភពលោក តម្លៃជាង ៦ពាន់ដុល្លារ

ខ្នងកង់ Nutek ត្រូវបានរចនាឡើង ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ជឿនលឿន និងគុណភាពខ្ពស់ ។ Nutek តែងតែបង្កើតនូវកំណត់ត្រាថ្មី បម្រើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ផលិតរថយន្ត និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ប្រកបដោយភាព ទាន់សម័យ លើដងវិថី។

បើយោងតាម គេហទំព័រ therichest បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា ខ្នងកង់ Nutek នេះជាប្រភេទខ្នងកង់ ថ្លៃបំផុតលើលោក ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ ៦.១១៣ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

ខ្នងកង់រថយន្ត ដែលថ្លៃបំផុត លើពិភពលោក តម្លៃជាង ៦ពាន់ដុល្លារ

ខ្នងកង់រថយន្ត ដែលថ្លៃបំផុត លើពិភពលោក តម្លៃជាង ៦ពាន់ដុល្លារ