ទឹកជំនន់​ព្រិល​នៅ​ចិន​បណ្តាលឱ្យ​ស្លាប់​មនុស្ស​បីនាក់​

dnt-news : ក្រសួង​កិច្ចការ​ស៊ីវិល​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ទឹកជំនន់​ព្រិល និង​ការ​រអិល​បាក់​ដី​នៅក្នុង​ខេត្ត​ភាគខាងត្បូង​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ចំនួន​ប្រាំពីរ ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១ ខែមេសា ដោយ​នៅក្នុង​គ្រោះមហន្តរាយ​នេះ​បណ្តាលឱ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ចំនួន​បីនាក់ ហើយ​មនុស្ស​ចំនួន​បីនាក់​ផ្សេងទៀត​បាន​បាត់​ខ្លួន​។​