មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ព្រមាន​បញ្ចប់​កិច្ចព្រមព្រៀង បើ​ក្រុមហ៊ុន​រុករក​ប្រេង​នៅតែ​អសកម្ម​

​ភ្នំពេញៈ មន្ដ្រី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ព្រមាន​ថា ក្រុមហ៊ុន​រុករក​ប្រេង និង​ឧស្ម័ន​ដែល​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​កម្ពុជា​ទាំងអស់​ត្រូវតែ​អនុវត្តតាម​ការកំណត់​កិច្ចព្រមព្រៀង​សម្បទាន​របស់​ពួកគេ​បើ​មិន​អ៊ីចឹង​ទេ​នឹង​ប្រឈម​ហានិភ័យ​ក្នុងការ​ដកហូត​កិច្ចព្រមព្រៀង​របស់​ពួកគេ​មកវិញ​។ ទោះបីជា​តម្លៃ​ប្រេង​ពិភពលោក​ធ្លាក់