ចែក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​គំរូ​ថ្មី​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​១.៣០០​នាក់​ នៅ​ឃុំ​ដំរី​ពួន​

ចែក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​គំរូ​ថ្មី​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​១.៣០០​នាក់​ នៅ​ឃុំ​ដំរី​ពួន​ព្រៃវែង ៖ លោក អ៊ុង ផាន អធិការ​ស្រុក​ស្វាយ​អ​ន្ទ​រ ខេត្ត​ព្រៃវែង បាន​ចុះ​ចែក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ជូន​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ដំ​ដី​រី​ពួន​ចំនួន​១.៣០០​នាក់ សម្រាប់​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ខ្លួនឯង ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ និង​សង្គមជាតិ ​បញ្ជាក់​ពី​អត្តសញ្ញាណ​ទីលំនៅ បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​គ្នា នៅ​ពេល​មាន​កើត​ហេតុការណ៍​អ្វីមួយ​កើតឡើង គឺ​អាច​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​បាន​ទាន់​ពេលវេលា។

ប្រជាពលរដ្ឋ​ បាន​សម្ដែង​នូវ​ក្តី​សប្បាយរីករាយ ដែល​បាន​ទទួល​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​គំរូ​ថ្មី យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ជា​ប្រយោជន៍​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ និង​សង្គម​ផង​ដែរ​៕​
ចែក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​គំរូ​ថ្មី​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​១.៣០០​នាក់​ នៅ​ឃុំ​ដំរី​ពួន​

ចែក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​គំរូ​ថ្មី​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​១.៣០០​នាក់​ នៅ​ឃុំ​ដំរី​ពួន​
ចែក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​គំរូ​ថ្មី​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​១.៣០០​នាក់​ នៅ​ឃុំ​ដំរី​ពួន​

ចែក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​គំរូ​ថ្មី​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​១.៣០០​នាក់​ នៅ​ឃុំ​ដំរី​ពួន​