កូរ៉េខាងជើង អាច​នឹងដាក់​ពង្រាយ​ប្រព័ន្ធ​បាញ់​រ៉ុ​ក​កែ្ក​ត​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ

dnt-news : រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការពារជាតិ​កូរ៉េខាងត្បូង​លោក Han Min-Koo បាន​រំពឹងថា​កូរ៉េខាងជើង អាច​នឹង​បញ្ចប់​នូវ​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ​នៃ​ការបាញ់​គ្រាប់​រ៉ុ​ក​ក្កែ​ត​ច្រើន​គ្រាប់​ប្រភេទ​ថ្មី 300-mm ដែល​អាច​នឹង​ដំឡើង​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​យោធា​នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ​ផងដែរ​។ ការលើកឡើង​នេះ ធ្វើឡើង​ក្នុង​ក