កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

គេហទំព័រ​ខាង​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​យន្តហោះ Hoppa ថ្មីៗ​នេះ​បាន​បញ្ចេញ​នូវ​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​តាម​ការ​វិភាគ​របស់​ខ្លួន ទៅ​លើ​កា​ចំណាយ​របស់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​នីមួយ​ដែល​ចូល​មក​លេង​កម្សាន្ត។ ក្នុង​នោះ Hoppa បាន​មើល​ឃើញ​ថា​មាន​ទីក្រុង ១០ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថោក​បំផុត​ជាង​គេ​លើ​លោក​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ ស្នាក់​នៅ​ ម្ហូបអាហារ និង ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​ដើម ដូច​ជា​តម្លៃ​ធ្វើ​ដំណើរ​រយៈ​ចម្ងាយ ៣ គីឡូម៉ែត្រ ថ្លៃ​សណ្ឋាគារ​ក្នុង​មួយ​យប់ និង​សេវាកម្ម​តម្រូវ​ការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​មួយ​ចំនួន​ទៀត។ ខាង​ក្រោម​ជា​ទីក្រុង​ ១០ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​​មាន​តម្លៃ​ថោក​ជាង​គេ​ ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត។

១០) ទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ១,០៦ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៧២,៨៨ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ១៥,១៩ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ៤,៤៧ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ២,៨៣ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ១៥,០១ ដុល្លារ

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

៩) ទីក្រុង Sharm el-Sheikh ប្រទេស អេហ្សីប តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ១,៩៤ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៦១,៨៣ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ៤០,៣០ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ៣,០២ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ១,២២ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ៧,២៤ ដុល្លារ។

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

៨) ទីក្រុង Corfu ប្រទេស ក្រិក តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ៧,៦០ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៦០,០២ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ២៩,៥៨ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ៣,៣៥ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ២,៩០ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ១២ ដុល្លារ។

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

៧) ទីក្រុង Aukland ប្រទេស នូវែលហ្សេឡង់ តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ១០,១៣ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៦៤,១១ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ៥៤,៩០ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ៤,៩៣ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ៣,០៩ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ១១,០១ ដុល្លារ។

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

៦) ទីក្រុង Faro ប្រទេស ព័រទុយហ្គាល់ តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ១,០៥ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៥៤,២៦ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ៣២,២៦ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ៣,៧៩ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ១,២០ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ៥ ដុល្លារ។

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

៥) ទីក្រុង Cape Town ប្រទេស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ៨,៤២ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៧០,៣៦ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ២៤,២៤ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ១,៦៣ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ១,៥៨ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ៥ ដុល្លារ។

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

៤) ទីក្រុង ហាណូយ ប្រទេស វៀតណាម តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ១,៧២ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៥៨,៣១ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ១៥,២៣ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ០,៦៦ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ១,៥៥ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ១០,០១ ដុល្លារ។

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

៣) ទីក្រុង បាងកក ប្រទេស ថៃ តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ២,៤៩ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៥២,៤៦ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ២១,៧៩ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ២,៧៦ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ២,៦៤ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ១៦ ដុល្លារ។

 

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

២) ទីក្រុង Tenerife ប្រទេស អេស្ប៉ាញ តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ៤,១១ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៥៥,៨១ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ៣៤,៩៦ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ២,១១ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ១,៤៣ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ៥,០៩ ដុល្លារ។

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

១) ទីក្រុង Budapest ប្រទេស ហុងគ្រី តម្លៃ​តាក់ស៊ី​ចម្ងាយ ៣ គីឡូ ៦,៥៧ ដុល្លារ សណ្ឋាគារ​មួយ​យប់ ៣២,៨៣ ដុល្លារ តម្លៃ​អាហារ ២៧,៦៦ ដុល្លារ ស្រាបៀ​មួយ​កែវ ១,៥៧ ដុល្លារ កាហ្វេ​មួយ​ពែង ១,៧៧ ដុល្លារ ស្រា​មួយ​ដប ៥,០៤ ដុល្លារ។

កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត

ប្រភព៖ thebnews

  • កន្លែង​កម្សាន្ត​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/04/07  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: