លោក ប៊ិន ឈិន ប្រាប់​មន្ត្រី​ក្រសួង​សាធារណ​ការមិន​ឲ្យ​ប្រកាន់​បក្ខពួក និង​មាន​មនសិកា​ធ្វើការ​

​ភ្នំពេញ​៖ លោក ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រចាំការ ដែលជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ផ្ទេរតំណែង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន នៅ​ថ្ងៃទី​៦​ខែមេសា ណែនាំ​ដល់​មន្ត្រី​ក្នុង​ក្រសួង​នេះ ឲ្យ​យកចិត្ត​ទុក្ខ​ដាក់​បំពេញការងារ​ប្រកបដោយ​មនសិការ និង​មិនត្រូវ​ប្រកាន់​បក្ខ​ពួ​កឡើ​យ​។ លោក​បន្ថែមថា បើ​មន្ត្រី​ទាំងអស់​ក្នុង​ក្រសួង​ចេះ​សាមគ្គី​គ្នា នោះ​លទ្ធផល​ការងារ​នឹង​ល្អប្រសើរ​។​

​សូម​ស្តាប់​ប្រសាសន៍​លោក ប៊ិន ឈិន ដូចតទៅ​៖