ម៉ូដែលអេស្ប៉ាញ កំពុងទទួលចំណាប់ អារម្មណ៍ ព្រោះមានមុខ ស្រដៀង Zayn Malik និង Justin Bieber

អេស្ប៉ាញ ៖ ម៉ូដែលម្នាក់កំបពុង ល្បីល្បាញក្នុងបណ្តាញ អ៊ីនធ័រណេត ដោយសារមានមុខមាត់ ស្រដៀង តារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញ Zayn Malik និង Justin Bieber ។
ព័ត៌មានពី Hollywood life បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី៧ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះថា ម៉ូដែលរូបសង្ហា ជនជាតិអេស្ប៉ាញ នោះឈ្មោះ David Carrera ហើយអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺ Carrera មានភ្នែកស្រដៀង  Justin Bieber និងមុខមាត់ស្រដៀង តារាចម្រៀងវ័យ២៣ឆ្នាំ  Zayn

សមាជិកក្រុមចម្រៀង One Direction ហើយក្នុងInstagram ម៉ូដែលរូបនេះមានអ្នកតាមដានរហូតដល់ ជាង៥ពាន់នាក់៕
ចង់ដឹងថា David Carrera សង្ហាដូចតារាចម្រៀង Zayn និង Justin មែនឬអត់ទស្សនារូបភាពជាមួយLooking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ម៉ូដែលអេស្ប៉ាញ កំពុងទទួលចំណាប់ អារម្មណ៍ ព្រោះមានមុខ ស្រដៀង Zayn Malik និង Justin Bieber

ម៉ូដែលអេស្ប៉ាញ កំពុងទទួលចំណាប់ អារម្មណ៍ ព្រោះមានមុខ ស្រដៀង Zayn Malik និង Justin Bieber

ម៉ូដែលអេស្ប៉ាញ កំពុងទទួលចំណាប់ អារម្មណ៍ ព្រោះមានមុខ ស្រដៀង Zayn Malik និង Justin Bieber

ម៉ូដែលអេស្ប៉ាញ កំពុងទទួលចំណាប់ អារម្មណ៍ ព្រោះមានមុខ ស្រដៀង Zayn Malik និង Justin Bieber

ម៉ូដែលអេស្ប៉ាញ កំពុងទទួលចំណាប់ អារម្មណ៍ ព្រោះមានមុខ ស្រដៀង Zayn Malik និង Justin Bieber

ម៉ូដែលអេស្ប៉ាញ កំពុងទទួលចំណាប់ អារម្មណ៍ ព្រោះមានមុខ ស្រដៀង Zayn Malik និង Justin Bieber