ទស្សនាក្លោង​ទ្វារ​ អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ថ្មី

ក្លោង​ទ្វារ​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ថ្មី​បាន​សាង​សង់​រួច​រាល់​ហើយ ដើម្បី​ត្រៀម​ស្វាគមន៍​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ ១៣​ ដល់​ ១៦​ មេសា ២០១៦។

 

សូម​ទស្សនា​រចនាបទ​ក្លោង​ទ្វារ​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត ​ខាង​ក្រោម៖​

 

ទស្សនាក្លោង​ទ្វារ​ អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ទស្សនាក្លោង​ទ្វារ​ អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ថ្មី
 

ទស្សនាក្លោង​ទ្វារ​ អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

រូបភាព​ដោយ៖ តុង​តុង នគររាជ