គុណ​ប្រយោជន៍​នៃ​ការ​សើច​

១. មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​សម្ពាធឈាម​ឡើង​ខ្ពស់​
២. បង្កើន​លំហូរ​ឈាម​សរសៃ​ឈាម​
៣. ជួយ​ដល់​ដំណក​ដង្ហើម​ទៅ​កាន់​សួត​បាន​ល្អ ​រួម​ទាំង​ជួយ​ឱ្យចលនា​សាច់ដុំ ​មុខ ជើង​និង​​​សាច​ដុំ​ខ្នង​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ល្អ​

គុណ​ប្រយោជន៍​នៃ​ការ​សើច​
៤. កាត់​បន្ថយ​បញ្ហា​ស្ត្រេស​ផ្នែក​អរ​ម៉ូន​
៥. ការ​ពារ​ប្រឆាំង​​ទៅ​នឹង​ការ​ឆ្លង​ផ្លូវ​ដង្ហើម​
៦. បង្កើន​នូវ​ការ​ចង​ចាំ​និង​ការ​សិក្សា​អ្វី​ដែល​ថ្មី​
៧. បង្កើន​នូវ​ស្មារតី ​រីក​ចម្រើន​នូវ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​
ប្រែសម្រួលដោយ៖ កញ្ញា
ប្រភព៖ Health Digest