ទេសភាពដ៏អស្ចារ្យ នៃឧទ្យានជាតិ របស់ចិន (មានវីដេអូ)

ចិន៖ Zhangjiajie គឺជាឧទ្យានជាតិរបស់ចិន ស្ថិតក្នុងខេត្តហ៊ូណាន ឧទ្យានមួយនេះ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាឧទ្យានដែលមាន ទេសភាព ល្អឯក ហ៊ុមព័ទ្ធទៅដោយ រុក្ខជាតិ និងភ្នំ  គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ។ វាត្រូវបានគេដាក់ បញ្ចូលជាតំបន់ការពារ  ដែលជាជំរករុក្ខជាតិ និងសត្វ  ដោយមានទំហំ ៤៨១០ ហិកតា ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ឧទ្យាននេះ មានអ្នកចូលទស្សនាជាង ២០លាននាក់ ហើយតំបន់នេះ ក៏ត្រូវបានហូលីវ៉ូដ ធ្វើជាកន្លែង ថតភាពយន្តដ៏ ល្បីល្បាញរបស់ខ្លួន «Avatar» ។

ទស្សនាវីដេអូឃ្លិបដូចខាងក្រោមនេះ៖

ទេសភាពដ៏អស្ចារ្យ នៃឧទ្យានជាតិ របស់ចិន (មានវីដេអូ)

ទេសភាពដ៏អស្ចារ្យ នៃឧទ្យានជាតិ របស់ចិន (មានវីដេអូ)