តារាស្រីល្បីៗ ប្រជែងគ្នា បង្អួតសម្រស់ ជាមួយឈុតប្រពៃណី មុនឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី

ភ្នំពេញៈ ខណៈនៅពេលមិនដល់ ១សប្តាហ៍ទៀតទេ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ នឹងឈានចូលមកដល់ហើយ ស្របពេលជាមួយគ្នា គេសង្កេតឃើញថា មានវត្តមានតារាស្រីល្បីៗ ជាច្រើនដួង បានខិតខំសម្រឹតសម្រាំង រចនាម៉ូដសំលៀកបំពាក់ ស្លៀកបង្អួតគ្នា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ ។

ចង់ដឹងថា សម្រស់តារាស្រីៗទាំងអស់ មានសម្រស់ស្រស់ស្អាត ជាមួយឈុតប្រពៃណីខុសប្លែក ពីការស្លៀកពាក់សិចស៊ីកម្រិតណា ហើយម៉ូដសំលៀកបំពាក់ឈុតណា ដែលទស្សនិកជនជាពិសេស មិត្តៗយុវវ័យស្រលាញ់ ឈុតណាអាចជ្រើសរើសបាន ។ ដូច្នេះចង់ដឹងថាមានម៉ូដអ្វីខ្លះ សូមទៅទស្សនាជាមួយ Looking TODAYទាំងអស់គ្នា៖

តារាស្រីល្បីៗ ប្រជែងគ្នា បង្អួតសម្រស់ ជាមួយឈុតប្រពៃណី មុនឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី

តារាស្រីល្បីៗ ប្រជែងគ្នា បង្អួតសម្រស់ ជាមួយឈុតប្រពៃណី មុនឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី

តារាស្រីល្បីៗ ប្រជែងគ្នា បង្អួតសម្រស់ ជាមួយឈុតប្រពៃណី មុនឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី

តារាស្រីល្បីៗ ប្រជែងគ្នា បង្អួតសម្រស់ ជាមួយឈុតប្រពៃណី មុនឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី

តារាស្រីល្បីៗ ប្រជែងគ្នា បង្អួតសម្រស់ ជាមួយឈុតប្រពៃណី មុនឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី

តារាស្រីល្បីៗ ប្រជែងគ្នា បង្អួតសម្រស់ ជាមួយឈុតប្រពៃណី មុនឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី

តារាស្រីល្បីៗ ប្រជែងគ្នា បង្អួតសម្រស់ ជាមួយឈុតប្រពៃណី មុនឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី