នាង Charmaine Sheh និង Clara Lee លេងឈុតប៊ីគីនីទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀងភាពយន្តថ្មី

ហុងកុង៖ តារាសម្តែងនាង Charmaine Sheh និងនាង  Clara Lee ថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងឈុត ប៊ីគីនី ដ៏ទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀង ខ្សែភាពយន្តថ្មី Line Walker ។

ព័ត៌មានពី Jayne star បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះថា ក្នុងឈុតប៊ីគី លើកពណ៌ខ្មៅ តារាសម្តែង  Clara Lee ពិតជា សិចស៊ីខ្លាំងណាស់ ជាមួយដើមទ្រូង ដ៏ទ្រលុកទ្រលន់របស់នាង ។ ក្នុងពិធីជប់លៀង ខ្សែភាពយន្តថ្មី Line Walker នៅម៉ាកាវនេះដែរ ក៏មានការចូលរួម ពីតារាសម្តែង  Louis Koo និងតារាល្បីៗបីនាក់ ផ្សេងទៀត ៕
ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

នាង Charmaine Sheh និង Clara Lee លេងឈុតប៊ីគីនីទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀងភាពយន្តថ្មី

នាង Charmaine Sheh និង Clara Lee លេងឈុតប៊ីគីនីទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀងភាពយន្តថ្មី

នាង Charmaine Sheh និង Clara Lee លេងឈុតប៊ីគីនីទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀងភាពយន្តថ្មី

នាង Charmaine Sheh និង Clara Lee លេងឈុតប៊ីគីនីទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀងភាពយន្តថ្មី

នាង Charmaine Sheh និង Clara Lee លេងឈុតប៊ីគីនីទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀងភាពយន្តថ្មី

នាង Charmaine Sheh និង Clara Lee លេងឈុតប៊ីគីនីទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀងភាពយន្តថ្មី

នាង Charmaine Sheh និង Clara Lee លេងឈុតប៊ីគីនីទាក់ទាញ ក្នុងពិធីជប់លៀងភាពយន្តថ្មី