ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

តារា​ស្រី​ប្រុស​ច្រើន​ដួង​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ​ និង​ ស្ទីល​ប្លែកៗ​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​​កម្មវិធី ​”យុវជន និង​វប្បធម៌​ចែក​រំលែក” ​ស្ថិត​នៅ​​បរិវេណ​សាកលវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាល​កាល​ពី​យប់​​មិញ​។​​

 

លោក​ បញ្ញា អ្នក​រៀប​ចំ​កម្មវិធី​ បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ តារា​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ សុទ្ធ​តែ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ដោយ​មិន​មាន​យក​ថវិកា​អ្វី​នោះ​ទេ។ គោល​បំណង​ធំ​ កម្មវិធី​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​លក់​ផលិតផល​ យក​ថវិកា​ជួយ​ទៅ​ដល់សិស្ស​​ក្រី​ក្រ​។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ការ​បង្ហាញ​​ពី​ក្រុម​សិល្បករ​ខ្មែរ​រួម​ជាមួយ​សំលៀក​បំពាក់​​ពេទ្យ និង​ ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ផ្សេង​បន្ថែម​ទៀត៖

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

ដល់​ឃើញ តារា​ខ្មែរ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​សំលៀក​បំពាក់​ពេទ្យ ​ចឹងម៉េច​ដែរ​

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា​