ក្លឹប​ភ្នំពេញ​ក្រោ​ន​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​យុវជន​ទៀតហើយ​

dnt-news : កាលពី​ម្សិលមិញ​នេះ ភ្នំពេញ​ក្រោ​ន​បានប្រកាសថា នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦​ខាងមុខនេះ ភ្នំពេញ​ក្រោ​ន​នឹង​រៀបចំ​ធ្វើតេស្ត​ជ្រើសរើស​យុវជន​ដែលមាន​ទេពកោសល្យ​ផ្នែក​បាល់ទាត់​ដើម្បី​ដាក់បញ្ចូល​ជាមួយ​ក្រុមយុវជន​រប​ស់​ខ្លួន​។ ការធ្វើ​តេស្ត​ជ្រើសរើស​នេះ​នឹង​ជ្រើស​រើសយក​យុវជន​ពីរ​ប្រភេទ​អា