ខ្មែរ​ប្រធាន​អាស៊ាន​ខាង​វាយតម្លៃ​អចលនទ្រព្យ​

dnt-news : ​ស្រប​ពេលដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា កំពុងមាន​ការរីកចម្រើន​លើ​វិស័យ អចល​ទ្រព្យ​នៅក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយនេះ​កម្ពុជា​ទទួលបាន កាលានុវត្តន៍​ថ្មី​មួយទៀត ដែល​មិន ធ្លាប់មាន​គឺ​ទទួលបាន​តួនាទី​ជា​ប្រធាន សមាគម​អ្នកវាយតម្លៃ​អចលនទ្រព្យ អាស៊ាន ។