សារសំខាន់​នៃ​សណ្តែក​ហ័​រ​ឡាំង​តាវ​ចំពោះ​សុខភាព​

dnt-news : សណ្តែក​ហ័​រ​ឡាំង​តាវ គឺជា​សណ្តែក​មួយ​ប្រភេទ​នេះ​ដែល​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយសារ​ជីវជាតិ​ជាច្រើន​ដូចជា វីតាមីន​A, B1, B6, C, និង K ដែលមាន​នាទី​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង ព្រមទាំង​ពង្រឹង​ដល់​សុខភាព​ឆ្អឹង​។