ចា​ណេ​ត ជែក​សុន ប្អូនស្រី ម៉ា​យ​ឃើ​ល ជែក​សុន មាន​ផ្ទៃពោះ​ខណៈ​មាន​វ័យ​ចំណាស់​

dnt-news : តារាចម្រៀង​ស្បែក​ខ្មៅ​អាមេរិក ចា​ណេ​ត ជែក​សុន (Janet Jackson) ដែល​គេ​ដឹងថា គឺជា​ប្អូនស្រី​របស់​ស្តេច​ចម្រៀង​ប៉ប់ អាមេរិក ម៉ា​យ​ឃើ​ល ជែក​សុន នោះ​ត្រូវបាន​អ្នកគាំទ្រ​សង្ស័យថា​មាន​ដំណឹង​ល្អ​មួយ​នៅ​ដើម​សប្តាហ៍​នេះ​។​