ឌី សូនីតា និង​ម្ដាយ បណ្ដើរ​គ្នា​រើស​ទំនិញ

ឌី សូនីតា យប់មិញ​បាន​បណ្ដើរ​ម្ដាយ​ទៅ​ដើរ​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ​កន្លែង​។ តាមរយៈ​រូបភាព​បាន​បង្ហាញ​ឃើញ​ថា​តារា​ស្រី​ស្រអែម​ស្រស់​រូប​នោះ​បាន​ដើរ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​សម្រាប់​ត្រៀម​ចូលឆ្នាំ។ តែ​បើ​ពិនិត្យ​រូបភាព​ដែល​អ្នក​ថត​ប្រមាញ់​បាន​គឺ​សកម្មភាព សូនីតា កំពុង​តែ​ពិនិត្យពិច័យ​តម្លៃ​ទំនិញ​មុន​​នឹង​សម្រេចចិត្ត​ទិញ មិន​ដូច​អ្វី​ពាក្យ​គេ​លើក​ឡើង​កន្លង​មក​ទេ​ថា​តារា​ៗ​ចូលចិត្ត​ចាយ​លុយ​មិន​សំចៃ​នោះ​ឡើយ។

 

ឌី សូនីតា និង​ម្ដាយ បណ្ដើរ​គ្នា​រើស​ទំនិញ

 

ឌី សូនីតា និង​ម្ដាយ បណ្ដើរ​គ្នា​រើស​ទំនិញ

 ឌី សូនីតា និង​ម្ដាយ(អាវស)

 

ឌី សូនីតា និង​ម្ដាយ បណ្ដើរ​គ្នា​រើស​ទំនិញ

 

ឌី សូនីតា និង​ម្ដាយ បណ្ដើរ​គ្នា​រើស​ទំនិញ

 

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី