ឯក សុវណ្ណ​រ័ត្ន ប្រឡូក​សិល្បៈ​ក្រៅពី​ចង់​ល្បី គឺ​ចង់បាន​ប្ដី​អ្នកមាន​ទ្រព្យ​

dnt-news : ​សិល្បៈការិនី​មួយចំនួន នៅពេល​ឈាន​ជើង​ចូលប្រឡូក​អាជីព​សិល្បៈ តែង​បានបញ្ជាក់​យ៉ាងច្បាស់​ថា ចង់​មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ដើម្បី​ងាយស្រួល​បង្កើត​ការងារ​រកស៊ី​ផ្សេងៗ ដោយឡែក​សម្រាប់​តារា​សម្ដែង​កញ្ញា ឯក សុ​វណ្ណា​រ័ត្ន វិញ​បាន​បញ្ជាក់ប្រាប់​ពី​គោលបំណង​នាង​ថា នាង​ចូលប្រឡូក​អាជីព​សិល្បៈ ក្រៅពី​មានបំណង​ចង់​