នៅ ស៊ី​នឿន ពិចារណាលើកុងត្រា ​កិច្ចសន្យា​ថ្មីជាមួយ​ហង្ស​មាស

dnt-news : បន្ទាប់ពី​ផុត​កិច្ចសន្យា ជាមួយ​ផលិតកម្ម ហង្ស​មាស តារាចម្រៀង នៅ ស៊ី​នឿន ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា លោក​ហាក់​បង្ហាញមុខ​ក្នុងការ​រឿង​ភាគ និង​រឿង​ដុំ​បាន​ច្រើន​។ ជាក់ស្ដែង​កាលពី​ថ្ងៃទី​០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ លោក​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម ក្នុង​ពិធី​ក្រុង​ពាលី​របស់​ផលិតកម្ម រស្មី​ស្ទឹងសែន ក្នុង​រឿង​មួយ​មាន​ច