ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!

6 Videos


​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ដែល​កំពុង​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅឯ​វត្ត​ជ្រោយ​អំពិល​ថ្ងៃទី ១ នេះ ពិតជា​មាន​ភាព​អធិក​អ​ធ័​ម អ៊ូអរ និង សប្បាយរីករាយ​យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែ​វត្តមាន​របស់​បងប្អូន​ជិត​ឆ្ងាយ​បាន​ទៅ​ចូលរួម​យ៉ាងច្រើន​កុះករ និង បាន​ញ៉ាំង​បរិយាកាស​ឱ្យ​កាន់តែ​សប្បាយរីករាយ​ក្រៃលែង ។​

​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការជួបជុំ​ជាម​ហា​គ្រួសារ​ខ្មែរ ទឹកមុខ​ដ៏​សប្បាយរីករាយ​ឥតឧបមា នៃ​បណ្ដា​អ្នកចូលរួម​កម្មវិធី ក៏ដូចជា​អ្នកចូលរួម​លេងល្បែង​កម្សាន្ត​ប្រជាប្រិយ​នានា ដែល​ត្រូវ​បានរៀបចំ​ទុក​នៅ​ទីនោះ មានដូចជា វាយក្អម រាំ​ឡក និង ល្បែង​របាំ​ប្រជាប្រិយ​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត​នោះ ស្តែងឡើង​ឱ្យឃើញ​ពី​ភាតរភាព ក្ដី​ស្រឡាញ់ ការពេញចិត្ត និង មាន​មោទកភាព​ដែល​បាន​ក្លាយជា​ចំណែក​ចូលរួម​លើកតម្កើង​វប្បធម៌​ប្រពៃណីជាតិ និង អត្តសញ្ញាណ​ខ្មែរ​នេះ​ផងដែរ ។​

ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!

​តោះ​! ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ នេះ​បន្ដិច​មើល ហើយ​ចាំ​អង្កាល់​បាននាំគ្នា​ទៅ​ម្ដង ៖​សាកល​

ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!ក្តៅៗ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​ភូមិ​ពិសេសៗ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១ ពិតជា​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​!