គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និង សុគន្ធ នីសា មើលមួយភ្លេត ដូចកូនភ្លោះ

ភ្នំពេញៈ តារាសម្តែង អ្នកនាង គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និង តារាចម្រៀងស្រគត់ស្រគំកញ្ញា សុគន្ធ នីសា បានរំលេច រូបថតមួយសន្លឹក ដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ បានគ្រង់ឈុតកូនក្រមុំ ហើយថតរូបជាមួយគ្នា ធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebook មានការលាន់មាត់ថា ពួកគេទាំងពីរនាក់ស្រស់ស្អាត មើលទៅដូចជាកូនភ្លោះ ។

តារាសម្តែង និងចម្រៀង អ្នកនាង គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និង សុគន្ធ នីសា បានដឹកដៃគ្នាទៅថតសម្អាងការឲ្យ សម្អាងការ  « ស្រីអូនប្រាសាទមាស » ដែលទាំងការតុបតែងខ្លួន ការស្លៀកពាក់មើលទៅប្រៀប ដូចជាកូនភ្លោះ ដែលកើតមកក្នុងផ្ទៃតែមួយ ព្រោះថាមើលទៅសម្រស់ ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាទេ ។

តាមរយៈការបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹក ដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ បានថតជាមួយគ្នា និងបង្ហោះជាសាធារណៈ បានធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបានលាន់មាត់ថា នាងទាំងពីរនាក់ពិតជា មានមុខមាត់ដូចគ្នា ប្រៀបដូចជាកូនភ្លោះ ៕

គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និង សុគន្ធ នីសា មើលមួយភ្លេត ដូចកូនភ្លោះ

គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និង សុគន្ធ នីសា មើលមួយភ្លេត ដូចកូនភ្លោះ

គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និង សុគន្ធ នីសា មើលមួយភ្លេត ដូចកូនភ្លោះ

គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និង សុគន្ធ នីសា មើលមួយភ្លេត ដូចកូនភ្លោះ

គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និង សុគន្ធ នីសា មើលមួយភ្លេត ដូចកូនភ្លោះ