សម្តេចតេជោ ទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ ស្នើសុំតែងតាំងលោកឡុង ឌីម៉ង់ ជាឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ភ្នំពេញ:
 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានធ្វើលិខិតដាក់ទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ ស្នើសុំតែងតាំង

លោកឡុង ឌីម៉ង់ អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញ និងត្រូវជាកូនលោកឡុង វិសាលោ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង
ការបរទេស ជាឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ នេះបើយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
សម្តេចតេជោ ទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ ស្នើសុំតែងតាំងលោកឡុង ឌីម៉ង់ ជាឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង