ទិញ​កុំព្យូទ័រ Lenovo ថ្ងៃ​នេះ ទទួល​បាន promotion ពិសេស​មិន​ធ្លាប់​មាន

ក្រុមហ៊ុន អាយ អេឡិចត្រូនិក បាន​ធ្វើ​កម្មវិធី Reward Card Launch ដោយ​អ្នក​គ្រាន់តែ​អញ្ជើញ​មក Showroom ផ្ទាល់​ ដើម្បី​ទទួល​បាន Reward Card Launch។

 

កម្មវិធី​នេះ​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ដល់ ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​គ្រប់​សាខា អាយ អេឡិចត្រូនិក​ ដោយ​រាល់​ការ​ជាវ​កុំព្យូទ័រ Lenovo អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ Free ជូន​ ដូច​ខាង​ក្រោម​ដែល​ចំណេញ​លើស​ ១០០​ដុល្លារ។ ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​នេះ​ គឺ​រហូតដល់​អស់​ពី​ស្តុក។

 

ទិញ​កុំព្យូទ័រ Lenovo ថ្ងៃ​នេះ ទទួល​បាន promotion ពិសេស​មិន​ធ្លាប់​មាន

 

ទិញ​កុំព្យូទ័រ Lenovo ថ្ងៃ​នេះ ទទួល​បាន promotion ពិសេស​មិន​ធ្លាប់​មាន

 

ក្រុមហ៊ុន អាយ អេឡិចត្រូនិក មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ការ​ចំពោះ​កក់​ទុក​ជា​មុន និង​មិន​រួម​បញ្ចូល​ជាមួយ​ កុំព្យូទ័រ​ម៉ាក​ផ្សេង​ឡើយ។ រាល់​ទំនិញ​ទិញ​ហើយ​ មិន​អាច​ប្តូរ​ជា​ទឹកប្រាក់ ឬ​មុខ​ទំនិញ​ផ្សេងៗ​នោះ​ទេ។ ក្រុមហ៊ុន អាយ អេឡិចត្រូនិក មាន​សិទ្ធិ​កែប្រែ​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូន​ដំណឹង​ជា​មុន៕

 

អត្ថបទ៖ ពាណិជ្ជកម្ម​