នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​រក​ចំណូល​ចូលជាតិ​ប្រមាណ​២៩​លាន​ដុល្លារ

​ភ្នំពេញ​៖ លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បាន​មានប្រសាសន៍ នៅក្នុង​ពិធី​ផ្ទេរតំណែង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍ ថា ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​រកចំណូលបាន​ប្រមាណ​ជាង​១១៦​ពាន់​លាន​រៀល​(​ប្រមាណ​២៩​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​)​ស្មើនឹង​១០៩​ភាគរយ​នៃ​ផែនការ​ប្រចាំឆ្នាំ​ដែល​កើនឡើង​១៧​ភាគរយ​ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ ២០