នី រតនា ម្ចាស់​ពាន Cambodian Idol ប្តូរ​ពី​ផ្ទះជួល មក​នៅ​ខន​ដូរ​វិញ​

dnt-news : ​កាលពី​ថ្មីៗ​នេះ តារាចម្រៀង​ដែល​ទើបនឹង​មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ​បោះ​សំឡេង​លើ​វិថី​សិល្បៈ​លោក នី រតនា បានឱ្យ​សារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក​មួយ​ដឹងថា ឥឡូវនេះ​លោក​ឈប់​នៅផ្ទះ​ជួល​ទៀតហើយ ដោយ​លោក​បាន​ផ្លាស់​ទៅ​នៅ​ខន​ដូរ​វិញ​ម្តង គឺ​បាន ២ ខែ​ហើយ ។​