សូ លីហ្សា ចេះ​សម្តែង​ព្រោះ​មាន​ម្តាយ​ធ្លាប់ជា​តារា​សម្តែង​

dnt-news : ​កញ្ញា សូ លីហ្សា​ទើប​ប្រឡូក​អាជីព​សិល្បៈ​ប្រមាណ​២​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​តែ​អាច​ស្រូប​បានការ​ងារ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ជាពិសេស​នាង​អាច​គ្រង​តំណែង​ជា​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ជាច្រើន​រឿង​មកហើយ ។​ ​បញ្ជាក់ប្រាប់​សារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក​មួយ កញ្ញា សូ លីហ្សា បានឱ្យដឹងថា នាង​ទើប​ចាប់​អាជីព​សិល្បៈ​ជិត​២​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ ទៅ