គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )

6 Videos


​នៅមុន​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ​ចូលមក​ដល់ សមាគមន៍ ទូរទស្សន៍​កម្ពុជា ក៏ដូចជា​នៅតាម​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍​មួយចំនួន បានរៀបចំ​កម្មវិធី​រាំលេង​កម្សាន្ត ដើម្បី​អប់អរ​ពិធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នា​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិខ្មែរ តែ​មុន​នឹងមាន​កម្មវិធី​រាំលេង​កម្សាន្ត គេ​ក៏​រៀបចំ​ឲ្យ​មានកម្ម​វិធី របាំ​ជូនពរ​នេះ​មុន ដើម្បី​រាំ​ថ្វាយព្រះពរ​ឬ​ជូនពរ ដល់​ព្រះមហាក្សត្រ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ប្រទេស ឥស្សរៈជន​នយោបាយ ក៏ដូចជា​ប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រទេសជាតិ​ទាំងមូល ឲ្យ​ជួបតែ​សេចក្តីសុខ សម្បូរ​សប្បាយ ជានិច្ច ជា​និរន្តរ​តទៅ ។​

គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )

គយគន់ សម្រស់​តារា និង របាំ​ជូនពរ (​មាន​វីដេអូ )

​សូម​ទស្សនា របាំ​ជូនពរ ដែល​សម្តែង​ដោយ ក្រុម​សិល្បៈ នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​នៃ​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ ដើម្បី​អប់អរ​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីជាតិ​នា​ឆ្នាំនេះ ៖ ដោយ ហា នាង

Posted by Capture One Image on Wednesday, April 6, 2016