សូជូក្រឡុកឪឡឹក

សូជូ​ក្រឡុក​ឪឡឹក​រសជាតិ​ស្រទន់​ស្រួល​ញ៉ាំ ល្អ​សម្រាប់​ស្រីៗ​ដែល​អត់​សូវ​ចេះ​ញ៉ាំ​ស្រា។ មាន​អី​ពិបាក​ធ្វើ តោះ! មើល​ពី​របៀប​ធ្វើ​ទាំង​អស់​គ្នា….

មាន​ពី​របៀប​ធ្វើ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

ប្រភព៖ sabay