លោក Moses Chan អួតថាមានតារាស្រីជាច្រើន មកចែចង់ខ្លួន

ហុងកុង៖ តារាសម្តែង Moses Chan ដែលតែងតែលេចមុខ ក្នុងខ្សែភាពយន្ត ហុងកុង ជាច្រើន ថ្មីៗបាននិយាយថា មានតារាស្រីជាច្រើន ចែចង់ខ្លួន ។

ព័ត៌មានពី Jayne star បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នេះថា តារាសម្តែង ដ៏ល្បីល្បាញ វ័យ ៤៤ឆ្នាំ លោក Moses Chan ពេលចូលរួម ក្នុងពិធីបួងសួង ថតខ្សែភាពយន្តថ្មី “My Lover From The Planet Meow”  បាននិយាយកំប្លែងថា មានតារាស្រីជាច្រើន ចង់ចែចង់លោក ដែលនេះលោក Chan ចង់និយាយពី ក្នុងសាច់រឿងតែប៉ុណ្ណោះ ។ ពេលសួរដល់ រឿងភាពយន្តថ្មី តារារូបនេះឆ្លើយថា “ រីករាយណាស់ ហើយការប្រឡោមស្នេហ៍ បានក្លាយជារឿង សប្បាយបំផុត ក្នុងភាពយន្តនេះ” ។

លោក Moses Chan អួតថាមានតារាស្រីជាច្រើន មកចែចង់ខ្លួន

លោក Moses Chan អួតថាមានតារាស្រីជាច្រើន មកចែចង់ខ្លួន

លោក Moses Chan អួតថាមានតារាស្រីជាច្រើន មកចែចង់ខ្លួន