តើសម្រេចចិត្តយកមួយណា រំភើបចិត្តស្រកទឹកភ្នែក???? (វីដេអូ)

បរទេស៖ ក្មេងៗចូលចិត្តណាស់ ញ៉ាំការ៉េម នេះជាសំនួរមួយ?  ប្រហែលជាអស់ លោកអ្នកមានចម្ងល់?

ដើម្បីបកស្រាយនូវចម្ងល់នេះ សូមទស្សនាជាមួយ Lookingtoday ទាំងអស់គ្នា៖

 

តើសម្រេចចិត្តយកមួយណា រំភើបចិត្តស្រកទឹកភ្នែក????

Posted by Lookingtoday News on Saturday, 9 April 2016