បុរស​ម្នាក់​​​អង្គុយ​ស្រែក​បទ She’s gone ដាច់​មួយ​ទំហឹង​ធ្វើ​មិន​ដឹង

She’s gone ល្បី​ខ្លាំង​ហើយ​ច្រើន​តែ​ឃើញ​បេក្ខជន​ប្រឡង​កម្មវិធី​ចម្រៀង​លំដាប់​ពិភព​តាម​បណ្ដា​ប្រទេស​នានា យក​មក​ច្រៀង​ស្រែក​ផ្អើល​ឆាក។ ប៉ុន្តែ​បុរស​ម្នាក់​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ វិញ​អង្គុយ​ស្រែក​បទ She’s gone ដាច់​មិន​ចាញ់​អ្នក​ចម្រៀង​អាជីព​ឡើយ។ ចង់​ដឹង​សំឡេង​គាត់​ខ្លាំង​យ៉ាង​ណា ទស្សនា​វីដេអូ​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

 

ដោយ៖ ប៉ែត ផាន់និត