យី!! ហ៊ានម្លេស ប៉ាវចាញ់ថើបមាត់ (វីដេអូ)

បរទេស៖ គាត់នេះពិតជាហ៊ាន មែនបបួលស្រ្តីជា Police ប៉ាវចាញ់ថើបមាត់ ហេតុតែស្រុកគេ សេរីភាពស្នេហាគេ លេងមិនសូវប្រកាន់ ។              

តាមពិតទៅបុរសម្នាក់ នឹងជាតារាសម្តែងក្នុង YouTube ដែលមានអ្នកចូល ទស្សនារាប់លាននាក់ ។

ចង់ដឹងយ៉ាងណា សូមទស្សនាជាមួយ Lookingtoday ទាំងអស់គ្នា៖

 

យី!! ហ៊ានម្លេស ប៉ាវចាញ់ថើបមាត់

Posted by Lookingtoday News on Saturday, 9 April 2016