គន្លឹះ​តេ​ស្តិ៍ ចង់ដឹងថា​អ្នកជា​មនុស្ស​ដេកចាំ​ជោគជ័យ ឬ រត់ទៅរក​ជោគជ័យ ?​

6 Videos


អ្នកណាៗក៏ចង់ទទួលបានជោគជ័យដែរ ប៉ុន្តែបើរវល់តែអង្គុយរង់ចាំតើពេលណាជោគជ័យនឹងក្លាយជារបស់អ្នក ? ដូច្នេះសូមធ្វើតេស្តិ៍ខ្លួនឯងថាតើដល់ពេលឬនៅដែលអ្នកត្រូវក្រោកឡើងដេញតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួន ?
១ – បើឱ្យនិយាយអំពីខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំខាងមុខទៀតអ្នកនឹងប្រាប់ថា ៖